۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

ثبت سفارش دستگاه ضدعفونی دست

انجمن علمی و کارآفرینی کانون فرهنگی اقدام به ساخت دستگاه ضدعفونی دست هوشمند نمودند. دستگاه فوق مورد استفاده تمامی سازمان ها، ادارات و مدارس می باشد.

قیمت دستگاه ۸۰۰ هزار تومان می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۹۲۹۹۴۳۵ / ۰۹۹۰۵۵۴۶۳۷۶ تماس حاصل فرمایید.