۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

پويش اهداي كتاب كمك آموزشي

كانون فرهنگي و تربيتي كوثر به منظور كمك به دانش آموزان نيازمند پويش اهداي كتاب كمك آموزشي را برگزار نموده است.به همين منظور، شما عزيزان مي توانيد كتاب هاي خود را به آدرس زير ارسال يا با پرداخت مبلغ (به هر ميزان) از طريق لينك زير در اين پويش شركت نماييد.

آدرس: چهارراه طالقاني، جنب اداره برق، كانون فرهنگي و تربيتي كوثر تلفن: ۳۳۲۲۲۵۵۳

لينك پرداخت: