۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

درباره ما

امروزه ضرورت وجود کانون ها به لحاظ غنی تر کردن اوقات فراغت دانش آموزان بر کسی پوشیده نیست. از همین روی، این مراکز نیاز به ارائه برنامه های نوین و جدید متناسب با سلیقه ها و علایق دانش آموزان این عصر دارند. همچنین کانون ها به عنوان مکمل فعالیت های آموزشی، زمینه ساز تربیت واقعی و تغییر رفتار دانش آموزان و نیز مهارت آموزی آن ها در عرصه های علوم، اخلاق، رفتار و … هستند.

از آنجا که در برنامه های رسمی مدارس کشور بیشتر بر حافظه و بکارگیری قوای ذهنی شاگردان تاکید شده و رشد جنبه های اجتماعی و عاطفی افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بسیاری از دانش آموزان برای رویارویی با مسائل و مشکلات زندگی نمی توانند آمادگی های لازم را کسب نمایند. در این راستا تاثیر مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های فوق برنامه بر كسي پوشيده نيست زيرا زمينه همكاري و مشاركت دانش آموزان را در متن برنامه ها و فعاليت هاي تربيتي به شكل وسيع تري فراهم مي سازد و در بسياري موارد اثركذاري آن بيشتر از حضور در برنامه هايي است كه در فضاي رسمي، محدود و بدون مشاركت جدي انجام مي پذيرد. چرا كه همه بر اين امر واقفند در عصر كنوني فضاي مدرسه هر چند از امكانات آموزش و پرورش و معلمان و مربيان توانمند برخوردار است ولي به تنهايي نمي تواند پاسخ گوي نيازهاي روحي و رواني دانش آموزان باشد لذا در فعاليت هاي فوق برنامه روح حاكم بر برنامه ها، كشف واقعيت وجودي دانش آموزان و برقراري ارتباط سالم و دوستانه بين او و مربي جهت انجام مطلوب تر اقدامات تربيتي آتي در مدرسه است. لازم است علاقه ها و نيازهاي خاص فراگيران نيز به رغم وجود تفاوت هاي فردي مورد توجه قرار گيرد؛ و فرصت لازم براي تمرين آموخته هاي نظري فراهم شود و از سوي ديگر صاحب نظران بر اين باورند كه شخصيت هر فرد در عميق ترين ابعاد و گسترده ترين دامنه آن با فعاليت هاي آزادانه و داوطلبانه شكل مي گيرد.

آموزش و پرورش به عنوان متولي اصلي تعليم و تربيت به فعاليت هاي فوق برنامه دانش آموزان به عنوان يك فعاليت روشمند و هدف دار كه با مشاركت و تعامل مربيان، معلمان و دانش آموزان و اولياء آنان به منظور پاسخ به بخش اعظمي از نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، عاطفي جسمي و غيره انجام مي شود، توجه جدي داشته و در رويكرد جديد خود مطابق با آئين نامه ها و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش اين گونه فعاليت ها را كه موجب شكوفايي استعدادها، تعميق يادگيري، آشنايي با فرهنگ بومي، منطقه اي، ملي و جهاني است مورد توجه قرار مي دهد.